De provincie Overijssel is van plan een aantal transitieagenda’s op te stellen om van een lineaire economie tot een circulaire economie te komen. Textiel is één van de materialen/activiteiten waarvoor zo’n transitieagenda wordt opgesteld.

Als uw onderneming of instelling een relatie heeft met textiel, als producent, als b2b-inkoper cq. gebruiker of als leverancier, is uw input met betrekking tot de kansen van circulair textiel gewenst en ook horen we graag van u welke belemmeringen moeten worden weggenomen om uiteindelijk tot zo’n circulair systeem te komen.

We organiseren daarom op dinsdag 11 december in de namiddag een bijeenkomst in het Stadslab van Almelo, waarin diverse sprekers zullen ingaan op de kansen en mogelijkheden van circulair textiel, maar ook welke stappen er nog gemaakt moeten worden om daadwerkelijk te komen tot een circulair systeem voor textiel. Er zal tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte zijn om ook uw ervaringen en meningen voor het voetlicht te brengen.

Meer over de transitieagenda’s van de Provincie Overijssel kunt u hier lezen en bekijken:

Grondstoffenakkoord
Duurzaam Overijssel 

 

U kunt zich al vast aanmelden voor deze bijeenkomst door te mailen naar onze secretaris Anton Luiken. Gebruik in uw bericht de titel “aanmelden 11 december”. Toegang is uiteraard gratis. Een definitieve agenda zal op 7 december worden toegezonden.