Reportage in Trouw over het Circulair Textiel Lab

Uitgebreide reportage over het Circulair Textiel Lab in dagblad Trouw

Journalist Esther Bijlo bracht onlangs een bezoek aan het recent bij Saxion geopende Circulair Textiel Lab. Ze sprak er met TexPlus bestuurders Jan Mahy (Saxion lectoraat Sustainable & Functional Textiles) en Tich Vanduren (Frankenhuis B.V.) en maakte een uitgebreid verslag voor Trouw. In het artikel wordt de werking van het lab toegelicht, en wordt stilgestaan bij de noodzaak van kleinschalige productiefaciliteiten om te innoveren richting een circulaire textielindustrie. 

Je leest het hele artikel via de link hieronder: