Expertsessie CircE • thematafel Textiel

CircE Expertsessie – Let’s change course now

Op 23 maart werd het Gelderse CircE programma afgesloten met een livestream rond de thema’s circulaire bouw, biobased materialen en textiel. TexPlus bestuurder Annemieke Koster sloot aan bij de thematafel over textiel. De aanleiding van het rondetafelgesprek word hieronder goed weergegeven:

In november 2020 heeft provincie Gelderland het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021- 2023 uitgebracht. Hierin wil de provincie ook uitvoering geven aan het actieplan CircE. Aan dit Interreg Europe project neemt Gelderland met stakeholders sinds 2018 deel. Geïnspireerd door goede voorbeelden uit o.a. Barcelona, Londen en Milaan heeft dit geleid tot een actieplan om stappen te zetten op biobased materialen, circulaire bouw en textiel. Het plan beschrijft 3 concrete acties om beleidsinstrumenten aan te scherpen om zo in te spelen op concrete kansen in de 3 sectoren in Gelderland.

Tijdens de rondetafelsessie gingen Michiel Westerhoff (CirkelWaarde), Michiel Scheffer (WuR, tevens voorzitter van de raad van toezicht van onze stichting) en Annemieke Koster (Enschede Textielstad Innovatie B.V.)onder leiding van Peter Koppert (Modint & Dutch Circular Textile Valley) en Franske van Duuren (Kiemt) in gesprek over circulair textiel. Wat is er nodig om de keten bij elkaar te krijgen, hoe kan de provincie Gelderland daar een rol in spelen en welke technologische uitdagingen zijn er nog? Bekijk de hele discussie ind e video hieronder: